Хүүхдийн хүслэн төв(үргүйдлийн төв)

хүүхдийн хүслэн төв гэх болов оо?

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын тасаг

Чэйл эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн
хавдрын тасаг гэж?

Хөх, банбай булчирхай, венийн судас
өргөсөлтийг эмчлэх төв

Чэйл эмнэлгийн хөх, бамбай булчирхай,
вений судас өргөсөлтийг эмчлэх төв гэж?

Эмэгтэйчүүдийн хавдар/эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс ажилбарын төв

Чэйл эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн хавдар /
эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс ажилбар гэж?

Шээс задгайрах
& Үтрээний гоо сайхны мэс заслын төв

Чэйл эмнэлгийн Шээс задгайрах
& Үтрээний гоо сайхны мэс заслын төв гэж?

Эрэгтэйчүүдийн урологийн төв

Чэйл эмнэлгийн эрэгтэйчүүдийн
урологийн төв гэж?

Төрөх төв

Чэйл эмнэлгийн төрөх төв гэж?

Эрүүл мэндийн шинжилгээний төв

Чэйл эмнэлгийн эрүүл мэндийн
шинжилгээний төв гэж?

Арьс гоо сайхны төв

Чэйл эмнэлгийн арьс гоо сайхны
эмчилгээний төв гэж?

Гоо сайхны мэс заслын төв

Чэйл эмнэлэг (Шуудангийн номер) 04619,
[Дүүргийн хаяг] Сөүл хот, Чүнг гү дүүрэг, Мугжон дун, 1-19 / [Гудамжны нэр хаяг] Сөүл дүүрэг, Чүнг гү, Сое-ру 1 гил 17, (Мүгжон дун)
Copyrightⓒ 1999-2018 by Cheil General Hospital & Women's Healthcare Center All right Reserved.
Tel (+82)2-2000-7355 E-mail: cheilhospital@cgh.co.kr    Үйлчлүүлэгчийн дуу хоолой

· Гоо cайхны мэс засал Такс Рефонд хоспитал
X